POWERHARD RV / U-1000 R2V

Cable universal per a la transmissió de potència.


El cable POWERHARD RV U-1000 R2V és adequat per a tot tipus de connexions de baixa tensió, en plantes industrials, xarxes urbanes, instal·lacions en edificis, etc. Pot ser instal·lat a l'exterior, en conductes i fins i tot submergit en aigua (AD7). Apte per a instal·lacions interiors, exteriors o enterrades.

Característiques del cable POWERHARD RV U-1000 R2V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

Normes i certificacions

ITC 7/9/11

CE

BUREAU VERITAS

NF-USE

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605 i NF-C 32-323.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Xarxes de distribució.

Disseny del cable POWERHARD RV U-1000 R2V

Conductor

Coure electrolític, classe 1 (fins a 4 mm2) o classe 2 (des de 6 mm2) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

3 x Marró + Negre + Gris

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

4 x Marró + Negre + Gris + Blau

5 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd + Blau

Coberta

PVC de color negre.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

 • Ús industrial / Xarxes de distribució.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605 i NF-C 32-323.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

 • Xarxes de distribució.

Certificats

 • BUREAU VERITAS

 • CE

 • NF-USE

 • RoHS

Norma de referència

 • IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

Normes i certificacions

 • ITC 7/9/11

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 1 (fins a 4 mm2) o classe 2 (des de 6 mm2) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 3 x Marró + Negre + Gris
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 4 x Marró + Negre + Gris + Blau
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd + Blau
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.