TOXFREE ZH RZ1MZ1-K (AS)

Cable armat en corona, lliure d'halògens (ATEX).


El TOXFREE ZH RZ1MZ1-K AS és un cable armat amb una corona de filferros d'acer, lliure d'halògens, adequat per a instal·lacions amb risc d'agressió mecànica severa, esteses de grans longituds i instal·lació en locals amb risc d'incendi i explosió (segons ITC-BT 29). Es recomana el seu ús en llocs públics, en locals amb risc d'incendi i explosió (ATEX) i en general a totes les instal·lacions on el cable estigui subjecte a un risc d'agressió mecànica.

Característiques del cable TOXFREE ZH RZ1MZ1-K AS

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

IEC 60502–1

Normes i certificacions

ITC 29/30

CE

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Anti rosegadors

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: acceptable.

Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD5 Rajos d’aigua.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Locals amb risc d’incendi o explosió (ATEX).

Disseny del cable TOXFREE ZH RZ1MZ1-K AS

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

3 x Marró + Negre + Gris

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

4 x Marró + Negre + Gris + Blau

5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd

Seient

Poliolefina ignifugada, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi.

Armadura

Armadura de filferros d’acer galvanitzat, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RZ1MAZ1-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.

Coberta

Poliolefina ignifugada, de color negre o verd, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi. Cable no propagador de l’incendi.


 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1

 • Ús industrial / Locals amb risc d'incendi o explosió (ATEX).

Especificacions del cable


Característiques mecàniques

 • Anti rosegadors

 • Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

 • Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

 • Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

 • No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: acceptable.

 • Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD5 Rajos d’aigua.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Locals amb risc d’incendi o explosió (ATEX).

 • Ús industrial.

Certificats

 • CE

 • RoHS

Norma de referència

 • IEC 60502-1 / UNE 21123-4

Normes i certificacions

 • ITC 29/30

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 3 x Marró + Negre + Gris
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 4 x Marró + Negre + Gris + Blau
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd
 • 3. Seient
  • Poliolefina ignifugada, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi.
 • 4. Armadura
  • Armadura de filferros d’acer galvanitzat, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RZ1MAZ1-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.
 • 5. Coberta
  • Poliolefina ignifugada, de color negre o verd, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi. Cable no propagador de l’incendi.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.