POWERHARD RV AL / U-1000 AR2V

Cable d'alumini per a la transmissió de potència.


El cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V és adequat per a tot tipus de xarxes subterrànies de distribució pública d'energia, així com en connexions de baixa tensió en plantes industrials, xarxes urbanes, edificis, etc. Pot ser instal·lat a l'exterior, en conductes i fins i tot immers en aigua temporalment. Es recomana l'ús en instal·lacions de configuració simple on no es requereixi un cable flexible.

Característiques del cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

Normes i certificacions

ITC 7/9/11

CE

NF-USE

AENOR

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: NF-C 32-323.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Xarxes de distribució.

Disseny del cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V

Conductor

Alumini, classe 2 segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

Coberta

PVC de color negre.

APLICACIONS

El cable Powerhard RV AL és adequat per a tot tipus de xarxes subterrànies de distribució pública d’energia, així com en connexions de baixa tensió en plantes industrials, xarxes urbanes, edificis, etc. Pot ser instal·lat a l’exterior, en conductes i fins i tot immers en aigua temporalment. Es recomana l’ús en instal·lacions de configuració simple on no es requereixi un cable flexible.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

 • Ús industrial / Xarxes de distribució.

 • Eca

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: NF-C 32-323.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • NF-USE

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

 • Xarxes de distribució.

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Eca

Normes i certificacions

 • ITC 7/9/11

Norma de referència

 • UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.