TOPWELD H01N2-D

Cable extra flexible, especial per a soldadura.


El cable TOPWELD H01N2-D ha estat especialment dissenyat per a transmetre altes corrents entre el generador de soldadura i l'elèctrode. La seva flexibilitat facilita l'ús de l'eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor. També és apte per a màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d'automòbils.

Característiques del cable TOPWELD H01N2-D

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 100/100V

Norma de referència

UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

Normes i certificacions

ITC

CE

HAR

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -20ºC (servei mòbil).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistencia a los ataques químicos: buena.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD3 aspersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Aplicacions

Ús industrial.

Servei mòbil.

Robòtica.

Soldadura.

Disseny del cable TOPWELD H01N2-D

Conductor

Coure electrolític extra flexible, classe D segons UNE-EN 50525-2-81

Coberta

Goma flexible de color negre.

APLICACIONS

El cable Topweld H01N2-D ha estat especialment dissenyat per a transmetre altes corrents entre el generador de soldadura i l’elèctrode. La seva flexibilitat facilita l’ús de l’eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor. També és apte per a màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d’automòbils.


 • BAIXA TENSIÓ 100/100V

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

 • UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

 • Soldadura / Robòtica / Servei mòbil / Ús industrial.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 100/100V

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistencia a los ataques químicos: buena.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -20ºC (servei mòbil).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD3 aspersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • HAR

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Robòtica.

 • Servei mòbil.

 • Soldadura.

 • Ús industrial.

Norma de referència

 • UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític extra flexible, classe D segons UNE-EN 50525-2-81
 • 2. Coberta
  • Goma flexible de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.