TOPWELD H01N2-D

Cable extra flexible, especial per a soldadura.


El cable TOPWELD H01N2-D ha estat especialment dissenyat per a transmetre altes corrents entre el generador de soldadura i l'elèctrode. La seva flexibilitat facilita l'ús de l'eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor. També és apte per a màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d'automòbils.

Característiques del cable TOPWELD H01N2-D

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 100/100V

Norma de referència

UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

Normes i certificacions

ITC

CE

HAR

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -20ºC (servei mòbil).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistencia a los ataques químicos: buena.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD3 aspersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Aplicacions

Ús industrial.

Servei mòbil.

Robòtica.

Soldadura.

Disseny del cable TOPWELD H01N2-D

Conductor

Coure electrolític extra flexible, classe D segons UNE-EN 50525-2-81

Coberta

Goma flexible de color negre.

APLICACIONS

El cable Topweld H01N2-D ha estat especialment dissenyat per a transmetre altes corrents entre el generador de soldadura i l’elèctrode. La seva flexibilitat facilita l’ús de l’eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor. També és apte per a màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d’automòbils.


 • BAIXA TENSIÓ 100/100V

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

 • UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

 • Soldadura / Robòtica / Servei mòbil / Ús industrial.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 100/100V

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistencia a los ataques químicos: buena.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 85ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -20ºC (servei mòbil).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD3 aspersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • HAR

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Robòtica.

 • Servei mòbil.

 • Soldadura.

 • Ús industrial.

Norma de referència

 • UNE-EN 50525-2-81 / IEC 60245

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític extra flexible, classe D segons UNE-EN 50525-2-81
 • 2. Coberta
  • Goma flexible de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.