TOXFREE ZH XTREM H07ZZ-F (AS)

Cable flexible de goma, lliure d'halògens, per a servei mòbil.


El TOXFREE ZH XTREM H07ZZ-F AS és un cable flexible apte per a servei mòbil, adequat per a instal·lacions on es requereixi una baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d'incendi. Dissenyat per a instal·lacions on el cable hagi de suportar esforços mecànics mitjans, per aparells de tallers industrials i agrícoles, motors i màquines transportables en construccions, per a aerogeneradors i explotacions agrícoles.

Característiques del cable TOXFREE ZH XTREM H07ZZ-F AS

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 450/750 V

Norma de referència

UNE-EN 50525-3-21

Normes i certificacions

ITC 20/27/28/29/30/31/33/34/41/49

CE

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 3 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistència als atacs químics: excel·lent.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Aplicacions

Ús industrial.

Servei mòbil.

Aerogeneradors.

Disseny del cable TOXFREE ZH XTREM H07ZZ-F AS

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Goma lliure d’halògens.

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd

Coberta

Goma lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi, de color negre. Cable no propagador de l’incendi.


 • BAIXA TENSIÓ 450/750 V

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • UNE-EN 50525-3-21

 • Ús industrial / Servei mòbil / Aerogeneradors.

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

 • Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

 • Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

 • No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 450/750 V

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 3 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistència als atacs químics: excel·lent.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Aplicacions

 • Aerogeneradors.

 • Servei mòbil.

 • Ús industrial.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Certificats

 • CE

 • RoHS

Normes i certificacions

 • ITC 20/27/28/29/30/31/33/34/41/49

Norma de referència

 • UNE-EN 50525-3-21

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Goma lliure d’halògens.
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd
 • 3. Coberta
  • Goma lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi, de color negre. Cable no propagador de l’incendi.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.