XTREM DN-K

Cable flexible de goma per a instal·lacions fixes, d'1 kV.


El cable XTREM DN-K és un cable flexible per a instal·lació fixa. Adequat per a instal·lacions on el cable hagi de suportar esforços mecànics mitjans, com tallers industrials i agrícoles, connexió de motors i màquines en construccions. També són aptes per a motors elèctrics i bombes submergibles a les instal·lacions d'aigües profundes.

Característiques del cable XTREM DN-K

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

UNE 21150

Normes i certificacions

ITC 32/33/34

CE

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 3 x Ø exterior fins a 12 mm de Ø i 4 x Ø exterior a partir de 12 mm de Ø.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistència als atacs químics: excel·lent.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD8 submergida.

Apte per a bombes submergibles.

Apte per a pous profunds.

Apte per a aigua potable.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Aplicacions

Ús industrial.

Servei mòbil.

Aerogeneradors.

Disseny del cable XTREM DN-K

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Goma EPR.

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd

Coberta

Goma flexible de color negre.


 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1

 • Ús industrial.

Especificacions del cable


Presència d’aigua

 • Apte per a aigua potable.

 • Apte per a bombes submergibles.

 • Apte per a pous profunds.

 • Presència d’aigua: AD8 submergida.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistència als atacs químics: excel·lent.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

Certificats

 • CE

 • RoHS

Norma de referència

 • IEC 60502-1

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Goma EPR.
 • 3. Coberta
  • Goma flexible de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.