POWERHARD F RVFV-K

Cable armat amb fleix.


El cable POWERHARD F RVFV-K, armat en fleix, és especialment adequat per a instal·lacions fixes amb risc d'agressió mecànica. Especialment recomanat en llocs on la presència de rosegadors pugui implicar una amenaça a la integritat del cable: magatzems, plantes de producció i serveis agrícoles. També es recomana el seu ús en instal·lacions per a enllumenats exteriors.

Característiques del cable POWERHARD F RVFV-K

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

IEC 60502-1 / UNE 21123-2

Normes i certificacions

ITC

CE

BUREAU VERITAS

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Anti rosegadors

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Disseny del cable POWERHARD F RVFV-K

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

3 x Marró + Negre + Gris

3 x + 1 x Marró + Negre + Gris + Blau (secció reduïda)

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

4 x Marró + Negre + Gris + Blau

5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd

6 o més conductors  Negres numerats + Groc / Verd

Seient

PVC.

Armadura

Armadura de doble fleix d’acer galvanitzat, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RVFAV-K) s’utilitzen fleixos d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.

Coberta

PVC de color negre.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1 - UNE 21123-2

 • Ús industrial.

 • Eca

Especificacions del cable


Característiques mecàniques

 • Anti rosegadors

 • Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

Certificats

 • BUREAU VERITAS

 • CE

 • RoHS

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Eca

Norma de referència

 • IEC 60502-1 – UNE 21123-2

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 3 x Marró + Negre + Gris
  • 3 x + 1 x Marró + Negre + Gris + Blau (secció reduïda)
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 4 x Marró + Negre + Gris + Blau
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd
  • 6 o més conductors ………… Negres numerats + Groc / Verd
 • 3. Seient
  • PVC.
 • 4. Armadura
  • Armadura de doble fleix d’acer galvanitzat, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RVFAV-K) s’utilitzen fleixos d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.
 • 5. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.