POWERHARD M RVMV-K

Cable armat en corona, per a instal·lacions antideflagrants (ATEX).


El cable POWERHARD M RVMV-K, armat en corona, pot ser usat en instal·lacions com plantes de producció, serveis agrícoles, i en general a totes les instal·lacions on el cable estigui subjecte a risc d'agressió mecànica.

Característiques del cable POWERHARD M RVMV-K

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

IEC 60502-1 

Normes i certificacions

CE

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Anti rosegadors

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Locals amb risc d’incendi o explosió (ATEX).

Disseny del cable POWERHARD M RVMV-K

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

3 x Marró + Negre + Gris

3 x + 1 x Marró + Negre + Gris + Blau (secció reduïda)

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

4 x Marró + Negre + Gris + Blau

5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd

6 o més conductors  Negres numerats + Groc / Verd

Seient

PVC.

Armadura

Armadura de filferros d’acer galvanitzats, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RVMAV-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.

Coberta

P5. VC de color negre.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de l'incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1 - UNE 21123-2

 • Ús industrial / Locals amb risc d'incendi o explosió (ATEX).

 • Eca

Especificacions del cable


Característiques mecàniques

 • Anti rosegadors

 • Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG4. Molt fort.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Locals amb risc d’incendi o explosió (ATEX).

 • Ús industrial.

Certificats

 • CE

 • RoHS

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Eca

Norma de referència

 • IEC 60502-1 – UNE 21123-2

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 3 x Marró + Negre + Gris
  • 3 x + 1 x Marró + Negre + Gris + Blau (secció reduïda)
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 4 x Marró + Negre + Gris + Blau
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc / Verd
  • 6 o més conductors ………… Negres numerats + Groc / Verd
 • 3. Seient
  • PVC.
 • 4. Armadura
  • Armadura de filferros d’acer galvanitzats, col·locats en hèlix sobre el seient. En els cables unipolars (tipus RVMAV-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.
 • 5. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.