POWERHARD RV / U-1000 R2V

Cable universal per a la transmissió de potència.


El cable POWERHARD RV U-1000 R2V és adequat per a tot tipus de connexions de baixa tensió, en plantes industrials, xarxes urbanes, instal·lacions en edificis, etc. Pot ser instal·lat a l'exterior, en conductes i fins i tot submergit en aigua (AD7). Apte per a instal·lacions interiors, exteriors o enterrades.

Característiques del cable POWERHARD RV U-1000 R2V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

Normes i certificacions

ITC 7/9/11

CE

BUREAU VERITAS

NF-USE

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605 i NF-C 32-323.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Xarxes de distribució.

Disseny del cable POWERHARD RV U-1000 R2V

Conductor

Coure electrolític, classe 1 (fins a 4 mm2) o classe 2 (des de 6 mm2) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

1 x Natural

2 x Blau + Marró

3 G Blau + Marró + Groc / Verd

3 x Marró + Negre + Gris

4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd

4 x Marró + Negre + Gris + Blau

5 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd + Blau

Coberta

PVC de color negre.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

 • Ús industrial / Xarxes de distribució.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: UNE 211605 i NF-C 32-323.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

 • Xarxes de distribució.

Certificats

 • BUREAU VERITAS

 • CE

 • NF-USE

 • RoHS

Norma de referència

 • IEC 60502-1 / UNE 21123-2 / NF C 32-321

Normes i certificacions

 • ITC 7/9/11

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 1 (fins a 4 mm2) o classe 2 (des de 6 mm2) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 1 x Natural
  • 2 x Blau + Marró
  • 3 G Blau + Marró + Groc / Verd
  • 3 x Marró + Negre + Gris
  • 4 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd
  • 4 x Marró + Negre + Gris + Blau
  • 5 G Marró + Negre + Gris + Groc / Verd + Blau
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.