FLEXTEL FERIA

Cable flexible per a instal·lacions temporals en fires, d'1 kV.


El FLEXTEL Feria és un cable flexible per a servei mòbil, per a la instal·lació de garlandes lluminoses, tant a l'interior com a l'exterior. La coberta rectangular de dimensions calibrades i la distància entre els conductors el fa especialment adequat per a portalàmpades especials (tipus "vampir") adaptats a aquest tipus de cable.

Característiques del cable FLEXTEL FERIA

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Normes i certificacions

ITC 34

CE

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 70ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 160ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -15ºC (servei mòbil).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: acceptable.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD5 Rajos d’aigua.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Fires i estands.

Disseny del cable FLEXTEL FERIA

Conductor

Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

PVC flexible.

La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:

2 conductors Blau + Marró

Coberta

PVC flexible. Color verd o negre.


 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 70ºC.

 • Fires i estands.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 10 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: acceptable.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 70ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 160ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -15ºC (servei mòbil).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD5 Rajos d’aigua.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Fires i estands.

Certificats

 • CE

 • RoHS

Normes i certificacions

 • ITC 34

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • PVC flexible.
  • La identificació normalitzada dels conductors aïllats és la següent:
  • 2 conductors Blau + Marró
 • 3. Coberta
  • PVC flexible. Color verd o negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.