CABLES LLIURES D'HALÒGENS

Cables Lliures de Halògens d'Alta Seguretat (AS), amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d'incendi.

Metal prices