TOPSOLAR PV AL 1500V

Cable d'alumini PV.


El cable solar d'alumini TOPSOLAR PV AL 1500V és òptim per tot tipus d'instal·lacions fotovoltàiques subterrànies i a l'aire lliure. És un cable especialment indicat per connexions entre panells i inversors fotovoltaics en instal·lacions de granges solars i sostres de gran superfície. Especialment dissenyat per a la conexió entre les caixes i els inversors.

Característiques del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  1,5/1,5kV  ·  ( 1,8) kV DC

Norma de referència

Dissenyat d’acord amb els estàndars dels cables 1500 DC.

Certificacions

CE

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temp. màxima del conductor: 90ºC.

Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC  (màxim 5 s)

Temp. mínima de servei:-40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Baixa emissió d’halògens. Clor < 15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mig.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs Ultravioletes

Resistència als raigs ultravioleta: UNE 211605 i NF-C 32-323

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lacions

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Disseny del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Conductor

Alumini, classe 2 segons EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE)

Coberta

PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.


Especificacions del cable


Altres propietats


Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons EN 60228 / IEC 60228.

 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.


   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.