TOPSOLAR PV AL 1500V

Cable d'alumini PV.


El cable solar d'alumini TOPSOLAR PV AL 1500V és òptim per tot tipus d'instal·lacions fotovoltàiques subterrànies i a l'aire lliure. És un cable especialment indicat per connexions entre panells i inversors fotovoltaics en instal·lacions de granges solars i sostres de gran superfície. Especialment dissenyat per a la conexió entre les caixes i els inversors.

Característiques del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  1,5/1,5kV  ·  ( 1,8) kV DC

Norma de referència

Dissenyat d’acord amb els estàndars dels cables 1500 DC.

Certificacions

CE

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temp. màxima del conductor: 90ºC.

Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC  (màxim 5 s)

Temp. mínima de servei:-40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Baixa emissió d’halògens. Clor < 15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mig.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs Ultravioletes

Resistència als raigs ultravioleta: UNE 211605 i NF-C 32-323

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lacions

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Disseny del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Conductor

Alumini, classe 2 segons EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE)

Coberta

PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.


 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura mínima d'instal·lació i manipulació: 0°C (en la superfície del cable)

 • IEC 60502-1

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • CE, RoHS

 • Eca

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD8 submergida.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: HD 605 ap 2.4.23.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

 • Temperatura mínima d'instal·lació i manipulació: 0°C (en la superfície del cable)
 • Temperatura mínima de servei: -40ºC.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Certificats

 • CE

 • RoHS

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Eca

Norma de referència

 • IEC 60502-1

Aplicacions

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons EN 60228 / IEC 60228.

 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.