TOPSOLAR PV AL 1500V

Cable d'alumini PV.


El cable solar d'alumini TOPSOLAR PV AL 1500V és òptim per tot tipus d'instal·lacions fotovoltàiques subterrànies i a l'aire lliure. És un cable especialment indicat per connexions entre panells i inversors fotovoltaics en instal·lacions de granges solars i sostres de gran superfície. Especialment dissenyat per a la conexió entre les caixes i els inversors.

Característiques del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  1,5/1,5kV  ·  ( 1,8) kV DC

Norma de referència

Dissenyat d’acord amb els estàndars dels cables 1500 DC.

Certificacions

CE

AENOR

RoHS

Característiques tèrmiques

Temp. màxima del conductor: 90ºC.

Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC  (màxim 5 s)

Temp. mínima de servei:-40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Baixa emissió d’halògens. Clor < 15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mig.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs Ultravioletes

Resistència als raigs ultravioleta: UNE 211605 i NF-C 32-323

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lacions

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Disseny del cable TOPSOLAR PV AL 1500V

Conductor

Alumini, classe 2 segons EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE)

Coberta

PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.


 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • EN 60228 / IEC 60228

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 5 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Embalatge

 • Aquests cables es sumministren en reels de 100 m. bidons o bobines (veure taula)

Norma de referència

 • EN 60228 / IEC 60228

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons EN 60228 / IEC 60228.

 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre, flexible i resistent a raigs UV.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.