TOPSOLAR PV DUAL H1Z2Z2-K

Cable per a instal·lacions solars fotovoltaiques amb certificat TÜV.


El cable TOPSOLAR PV DUAL H1Z2Z2-K és apte per a instal·lacions fotovoltaiques, tant en servei mòbil com en instal·lació fixa. Especialment indicat per a la connexió entre panells fotovoltaics, i des dels panells a l'inversor de corrent continu a altern. Gràcies al disseny dels seus materials, pot ser instal·lat a la intempèrie en plenes garanties. Cable amb certificat Dual, per als principals fabricants mundials de panells solars i caixes de connexió.

Característiques del cable TOPSOLAR PV DUAL H1Z2Z2-K

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  CA: 0,6/1kV  ·  CC: 1,8 kV ·  UL2000V Type PV/RHW-2 ·  UL 600 V USE-2

Tensió nominal: CA: 0,6/1kV  ·  CC: 1,8 kV ·UL2000V Type PV/RHW-2 ·  UL 600 V USE-2

Norma de referència

EN 50618 / IEC 62930 / UTE C 32-502

Normes i certificacions

CE

RETIE

AENOR

TUV

RoHS

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC.

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

No propagació de l'incendi segons EN 50399.

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754-1 i IEC 60754-1.

Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 4 x diàmetre del cable ≤8mm | 5 x diàmetre del clable entre 8mm i 12 mm | 6 x diàmetre > 12mm.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistència als atacs químics: excel·lent.

Resistència als raigs ultraviolats: A 50618.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD8 summersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Vida útil 30 años:Según UNE-EN 60216-2

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat. Entubat,

Aplicacions

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Embalatge

Disponible en rotllos amb film retractilat (longituds de 50 i 100 m) i bobines.

Disseny del cable TOPSOLAR PV DUAL H1Z2Z2-K

Conductor

Coure electrolític estanyat, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Goma lliure d’halògens i de baixa emissió de fums.

Aïllament segons la taula B1, Annex B de la norma EN 50618 i IEC 6018.

Coberta

Goma flexible de baixa emissió de fums i lliure d’halògens segons la taula B1, Annex B de la norma EN 50618 i IEC 6018. Color vermell i negre.


 • BAIXA TENSIÓ CA: 0,6/1kV · CC: 1,8 kV · UL2000V Type PV/RHW-2 · UL 600 V USE-2

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

 • UL PV WIRE / UL USE-2 / EN 50618 / TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

 • Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

 • Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ CA: 0,6/1kV · CC: 1,8 kV · UL2000V Type PV/RHW-2 · UL 600 V USE-2

 • Tensió nominal: CA: 0,6/1kV · CC: 1,8 kV ·UL2000V Type PV/RHW-2 · UL 600 V USE-2

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 3 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistència als atacs químics: excel·lent.

 • Resistència als raigs ultraviolats: A 50618, TÜV 2Pfg 1169-1108 i UL 2556.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC.

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

 • Vida útil 30 anys:Segons UNE-EN 60216-2

Aplicacions

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Certificats

 • CE

 • RoHS

 • TÜV

 • UL LISTED

Embalatge

 • Disponible en rotllos amb film retractilat (longituds de 50 i 100 m) i bobines.

Norma de referència

 • UL PV WIRE / UL USE-2 / EN 50618 / TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític estanyat, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Goma lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. Aïllament segons la taula B1, Annex B de la norma EN 50618 i IEC 6018.

 • 3. Coberta
  • Goma flexible de baixa emissió de fums i lliure d’halògens segons la taula B1, Annex B de la norma EN 50618 i IEC 6018. Color vermell i negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.