TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K

Cable per a instal·lacions fotovoltaiques.


El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K és apte per a instal·lacions fotovoltaiques, tant en servei mòbil com en instal·lació fixa certificat per TÜV i EN. Especialment indicat per a la connexió entre panells fotovoltaics, i des dels panells a l'inversor de corrent continu a altern. Gràcies al disseny dels seus materials, pot ser instal·lat a la intempèrie en plenes garanties.

Característiques del cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ  CA: 1,5 (1,8) kV DC · 1,0/1,0 kV  AC.

Norma de referència

EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Normes i certificacions

ITC

CE

TÜV

RoHS

Construction Product Regulation

Cca -s1b, d2, a1

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC.

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 3 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència a greixos i olis: excel·lent.

Resistència als atacs químics: excel·lent.

Resistència als raigs ultraviolats: EN 50618 i TÜV 2Pfg 1169-1108.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD8 submergida.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Vida útil 30 anys:Según UNE-EN 60216-2

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Aplicacions

Instal·lacions  fotovoltaiques.

Embalatge

Disponible en rotllos amb film retractilat (longituds de 50 i 100 m) i bobines.

Disseny del cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K

Conductor

Coure electrolític estanyat, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228

Aïllament

Goma lliure d’halògens

Coberta

Goma lliure d’halògens de color negre o vermell.

APLICACIONS

El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K és apte per a instal·lacions fotovoltaiques, tant en servei mòbil com en instal·lació fixa. Especialment indicat per a la connexió entre panells fotovoltaics, i des dels panells a l’inversor de corrent continu a altern. Gràcies al disseny dels seus materials, pot ser instal·lat a la intempèrie en plenes garanties.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

 • EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

 • Cca s1b, d2, a1

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 i IEC 61034. Transmitància lluminosa> 60%.

 • Baixa emissió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.

 • Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754 i IEC 60754.

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 1,5/1,5kV · (1,8) kV DC

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 3 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència a greixos i olis: excel·lent.

 • Resistència als atacs químics: excel·lent.

 • Resistència als raigs ultraviolats: EN 50618 i TÜV 2Pfg 1169-1108.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 120ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC.

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD8 submergida.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

 • Vida útil 30 anys:Segons UNE-EN 60216-2

Aplicacions

 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Cca s1b, d2, a1

Certificats

 • CE

 • RoHS

 • TÜV

Embalatge

 • Disponible en rotllos amb film retractilat (longituds de 50 i 100 m) i bobines.

Norma de referència

 • EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Coure electrolític estanyat, classe 5 (flexible) segons UNE-EN 60228 i IEC 60228
 • 2. Aïllament
  • Goma lliure d’halògens
 • 3. Coberta
  • Goma lliure d’halògens de color negre o vermell.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.