X-VOLT MV-90

Cable de Mitja Tensió, amb aïllament de XLPE, segons norma americana.


X-VOLT MV-90 Cable de coure, per al transport i distribució d'energia en xarxes de mitja tensió. Apte per al mercat americà.  

 • MITJA TENSIÓ 5 kV / 8 kV / 15 kV / 25 kV / 35 kV.

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • ICEA S-93-639.

 • Xarxes de distribució.

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

 • Temperatura mínima de servei: -15°C

TENSIÓ NOMINAL

 • MITJA TENSIÓ 5 kV / 8 kV / 15 kV / 25 kV / 35 kV.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Xarxes de distribució.

TAULA DIMENSIONS

 • Consulti més dades tècniques en l’especificació particular del cable.

 • Intensitats màximes admissibles segons UNE 211.435.

 • Per a més informació: ventas@topcable.com

 • Per altres condicions d’instal·lació, consulteu factors de correcció en la Norma UNE 211.435.

 • Top Cable es reserva el dret de dur a terme qualsevol modificació d’aquesta fitxa tècnica sense previ avís.

Norma de referència

 • ICEA S-93-639.

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Conductor de coure, classe B segons ICEA S-93-639.
 • 2. Pantalla semiconductora interna
  • Material semiconductor termoestable aplicat sobre el conductor.
 • 3. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE), en catenària d’atmosfera seca, mitjançant procés de triple extrusió.
 • 4. Pantalla semiconductora externa
  • Material semiconductor aplicat sobre l’aïllament. Pelable.
 • 5. Pantalla metàl·lica
  • Corona de filferros de coure.
 • 6. Separador
  • Cinta de polièster.
 • 7. Coberta exterior
  • PVC de color vermell.

SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.