X-VOLT RHVhMVh 3x Cu +H1

Cable de Mitja Tensió de coure, amb aïllament de XLPE, resistent als hidrocarburs.


X-VOLT RHVhMVh 3x Cu +H1 és un cable de coure, tripolar i armat, per al transport i distribució d'energia en xarxes de mitja tensió. Especialment recomanat per a instal·lacions on hi hagi risc de presència d'olis i agents químics de tipus hidrocarburs o els seus derivats.

Característiques del cable X-VOLT RHVhMVh 3x Cu +H1

Característiques elèctriques

MITJA TENSIÓ 3,6 / 6 kV - 6/10 kV. - 8,7 / 15 kV.- 12/20 kV - 18/30 kV

Norma de referència

IEC 60502-2 /Repsol ED-P-10.01-01.

Normes i certificacions

Certificats

Repsol

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

Temperatura mínima de servei: -15°C

Característiques davant del foc

No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

No propagació de l’incendi: segons UNE-EN 60332-3-24 (cat.C).

Baixa emissió de gasos corrosius: cables fins 6/10 kV: <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior

Resistència a l’abrasió

Resistència a l’esquinçament

Característiques químiques

Resistència a olis: segons UIC 895 OR.

Resistència a hidrocarburs: segons UIC 895 OR.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire

Enterrat

Entubat

Aplicacions

Xarxes de distribució.

Disseny del cable X-VOLT RHVhMVh 3x Cu +H1

Conductor

Conductor de coure, classe 2, segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Pantalla semiconductora interna

Material semiconductor termoestable aplicat sobre el conductor.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE), en catenària d’atmosfera seca, mitjançant procés de triple extrusió.

Pantalla semiconductora externa

Material semiconductor aplicat sobre l’aïllament. Pelable.

Pantalla metàl·lica

Fleixos de coure disposats helicoïdalment i solapats (pantalla H1).

Seient

Compost de PVC amb un alt nivell de protecció davant hidrocarburs i olis minerals.

Armadura

Corona de filferros d’acer galvanitzat disposats helicoïdalment. L’armadura porta una contraespira lligada.

Coberta exterior

Compost de PVC amb un alt nivell de protecció davant hidrocarburs i olis minerals. Color vermell.


 • MITJA TENSIÓ 3,6 / 6 kV - 6/10 kV. - 8,7 / 15 kV.- 12/20 kV - 18/30 kV

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-2 /Repsol ED-P-10.01-01.

 • Xarxes de distribució.

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de gasos corrosius: cables fins 6/10 kV: <15%.

 • No propagació de l’incendi: segons UNE-EN 60332-3-24 (cat.C).

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

 • Resistència a l’abrasió

 • Resistència a l’esquinçament

Característiques químiques

 • Resistència a hidrocarburs: segons UIC 895 OR.

 • Resistència a olis: segons UIC 895 OR.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

 • Temperatura mínima de servei: -15°C

TENSIÓ NOMINAL

 • MITJA TENSIÓ 3,6 / 6 kV – 6/10 kV. – 8,7 / 15 kV.- 12/20 kV – 18/30 kV

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Xarxes de distribució.

Certificats

 • Repsol

TAULA DIMENSIONS

 • Consulti més dades tècniques en l’especificació particular del cable.

 • Intensitats màximes admissibles segons UNE 211.435.

 • Per a més informació: ventas@topcable.com

 • Per altres condicions d’instal·lació, consulteu factors de correcció en la Norma UNE 211.435.

 • Top Cable es reserva el dret de dur a terme qualsevol modificació d’aquesta fitxa tècnica sense previ avís.

Norma de referència

 • IEC 60502-2 /Repsol ED-P-10.01-01.

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Conductor de coure, classe 2, segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
 • 2. Pantalla semiconductora interna
  • Material semiconductor termoestable aplicat sobre el conductor.
 • 3. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE), en catenària d’atmosfera seca, mitjançant procés de triple extrusió.
 • 4. Pantalla semiconductora externa
  • Material semiconductor aplicat sobre l’aïllament. Pelable.
 • 5. Pantalla metàl·lica
  • Fleixos de coure disposats helicoïdalment i solapats (pantalla H1).
 • 6. Seient
  • Compost de PVC amb un alt nivell de protecció davant hidrocarburs i olis minerals.
 • 7. Armadura
  • Corona de filferros d’acer galvanitzat disposats helicoïdalment. L’armadura porta una contraespira lligada.
 • 8. Coberta exterior
  • Compost de PVC amb un alt nivell de protecció davant hidrocarburs i olis minerals. Color vermell.

SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.