X-VOLT RHZ1 (AS) Cu / OL / 2OL

Cable de Mitja Tensió de coure, amb aïllament de XLPE, lliure d'halògens i no propagador de l'incendi.


X-VOLT RHZ1 AS Cu OL 2OL és un cable de coure per al transport i distribució d'energia en xarxes de mitja tensió. Lliure d'halògens. Cable d'alta seguretat (AS) no propagador de l'incendi.

Carcaterístiques del cable X-VOLT RHZ1 AS Cu OL 2OL

Característiques elèctriques

MITJA TENSIÓ 6/10 kV, 8,7 / 15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV.

Norma de referència

IEC 60502-2.

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

Temperatura mínima de servei: -15°C

Característiques davant del foc

No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

No propagació de l’incendi: segons UNE-EN 60332-3-23 (cat.B).

Lliure d’halògens: segons UNE-EN 60754.

Baixa emissió de fums: segons UNE-EN 61034.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior

Resistència a l’abrasió

Resistència a l’esquinçament

Característiques químiques

Resistència als raigs ultravioletes: UNE 211605.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire

Enterrat

Entubat

En galeries

Aplicacions

Xarxes de distribució.

Disseny del cable X-VOLT RHZ1 AS Cu OL 2OL

Conductor

Conductor de coure, classe 2, segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Opcionalment, amb obturació longitudinal (cables tipus -2OL).

Pantalla semiconductora interna

Material semiconductor termoestable aplicat sobre el conductor.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE), en catenària d’atmosfera seca, mitjançant procés de triple extrusió.

Pantalla semiconductora externa

Material semiconductor aplicat sobre l’aïllament. Pelable.

Pantalla metàl·lica

Corona de filferros de coure i contraespira de coure, amb una secció mínima de 16 mm2.

Obturació longitudinal

Cinta per obturació de l’aigua (water blocking). (cables tipus-OL i -2OL).

Capa addicional

Eventual, en funció de les configuracions.

Coberta exterior

Poliolefina ignifugada i lliure d’halògens, de color vermell amb dues franges verdes.

DOWNLOAD DoP

 • MITJA TENSIÓ 6/10 kV, 8,7 / 15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV.

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • IEC 60502-2.

 • Xarxes de distribució.

Especificacions del cable


Característiques davant del foc

 • Baixa emissió de fums: segons UNE-EN 61034.

 • Lliure d’halògens: segons UNE-EN 60754.

 • No propagació de l’incendi: segons UNE-EN 60332-3-23 (cat.B).

 • No propagació de la flama: segons UNE-EN 60332-1.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

 • Resistència a l’abrasió

 • Resistència a l’esquinçament

Característiques químiques

 • Resistència als raigs ultravioletes: UNE 211605.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s)

 • Temperatura mínima de servei: -15°C

TENSIÓ NOMINAL

 • MITJA TENSIÓ 6/10 kV, 8,7 / 15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • En galeries

 • Enterrat.

 • Entubat.

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Xarxes de distribució.

TAULA DIMENSIONS

 • Consulti més dades tècniques en l’especificació particular del cable.

 • Intensitats màximes admissibles segons UNE 211.435.

 • Per a més informació: ventas@topcable.com

 • Per altres condicions d’instal·lació, consulteu factors de correcció en la Norma UNE 211.435.

 • Top Cable es reserva el dret de dur a terme qualsevol modificació d’aquesta fitxa tècnica sense previ avís.

Norma de referència

 • IEC 60502-2.

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Conductor de coure, classe 2, segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
   Opcionalment, amb obturació longitudinal (cables tipus -2OL).
 • 2. Pantalla semiconductora interna
  • Material semiconductor termoestable aplicat sobre el conductor.
 • 3. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE), en catenària d’atmosfera seca, mitjançant procés de triple extrusió.
 • 4. Pantalla semiconductora externa
  • Material semiconductor aplicat sobre l’aïllament. Pelable.
 • 5. Pantalla metàl·lica
  • Corona de filferros de coure i contraespira de coure, amb una secció mínima de 16 mm2.
 • 6. Obturació longitudinal
  • Cinta per obturació de l’aigua (water blocking). (cables tipus-OL i -2OL).
 • 7. Capa addicional
  • Eventual, en funció de les configuracions.
 • 8. Coberta exterior
  • Poliolefina ignifugada i lliure d’halògens, de color vermell amb dues franges verdes.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


  Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

  Per consultar la fitxa tècnica del cable, indiqueu-nos les vostres dades.

   Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.