BEZHALOGENOWE

Przewody i kable bezhalogenowe, niewydzielające gazów toksycznych i korozyjnych, nieemitujące dymu w przypadku pożaru.

Metal prices