Techo fotovoltaico - energía verde

29 January, 2023

Top Cable gebruikt 100% groene energie

Alle elektriciteit die door Top Cable in haar fabrieken en faciliteiten in Spanje wordt verbruikt, is van 100% hernieuwbare oorsprong.

 

TOP CABLE, EEN MILIEUVRIENDELIJK BEDRIJF

Deze actie ligt in de lijn van haar strategisch duurzaamheidsplan MovingGreen®, dat gericht is op de transformatie naar een onderneming met een steeds groter respect voor het milieu, en dat op drie pijlers berust:

BEPERKING VAN DE MILIEUEFFECTEN TOT EEN MINIMUM

MovingGreen®, dat gericht is op het jaar 2035, beantwoordt aan het vaste geloof van de onderneming in het belang van een zo groot mogelijke beperking van de milieu-impact. “Met het MovingGreen®-initiatief zetten we een beslissende stap in de consolidatie van de “groene geest” waarvan de acties van Top Cable altijd al doordrongen zijn geweest”, benadrukt Jordi Parera, voorzitter van Top Cable.

ISO 14.0001 CERTIFICAAT

Deze groene energie-actie komt bovenop andere, zoals de ISO 14.001 duurzaamheidscertificering, die het bedrijf al bezit.

factory topcable greenenergy